Trends & ontwikke­lingen

Hoge vierkante meterprijzen (betaalbaarheid)

Leefstijl

Flexibilisering

Huishoudens­verdunning

Verstedelijking

Zelfvoorzienend