5-stappen model

Stap 1 Ambitie Stap 2 Onderzoek Stap 3 Plan van aanpak Stap 4 Realisatie Stap 5 Beheer

Stap 1 Ambitie

 • Samen de kaders bepalen a.d.h.v. het programma van eisen (PvE).
 • Kwaliteit, verhuurbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid.
 • Afstemmen op de woonbehoefte (bijv. kwadrantwoning).

Stap 2 Onderzoek

 • Wat is de staat van de wijk/complex/ woning?
 • Denk hierbij bijv. aan asbest, isolatie en mogelijkheden omzetten kwadrantwoning.
 • Inventariseren behoefte bewoners.

Stap 3 Plan van aanpak

 • Presentatie verschillende scenario's inclusief begrotingen.
 • Op basis van verschillende keuzemodules en het no-regret principe.
 • Bijvoorbeeld het schilderen van de kozijnen in combinatie met het plaatsen van HR++ beglazing.
 • Keuze welk scenario.

Stap 4 Realisatie

 • Inplannen modules en voorbereiding.
 • Eén aanspreekpunt in de praktijk (projectmanagers/ uitvoeringsteam).
 • Daadwerkelijke uitvoering en evaluatie.

Stap 5 Beheer

 • Combinatie Ecoveren en uitvoeren van regulier onderhoud wijk/complex/woning.
 • Signaleren we een onderhoudsbehoefte die buiten het gekozen scenario valt? Ook dan kan deze, indien gewenst, worden meegenomen in de planning.