Voorwoord

Goed, dat is nu niet meteen het eerste woord dat je te binnen schiet als je het hebt over 2020. De hele wereld was het grootste deel van het jaar in de ban van covid-19, de pandemie die ook een deel van het bedrijfsleven aan banden legde. Toch durven we bij KlokHolding te stellen dat het een goed jaar was voor onze organisatie. We hebben succes geboekt in de doorontwikkeling van onze innovatieve bouwconcepten, stappen gezet op het gebied van duurzaamheid en circulariteit en mooie projecten gerealiseerd. Waar we misschien nog wel het meest trots op zijn, zijn onze mensen: medewerkers die stuk voor stuk hart hebben voor de organisatie. En juist daarvoor hebben we het afgelopen jaar veel aandacht gehad.

RECORD, MET KANTTEKENINGEN

We verkochten in 2020 bijna 1500 woningen, 436 meer woningen dan in het vorige ’recordjaar’ 2016. Daar waar we met derde aannemers werken laten we steeds vaker de aannemers de aannemingsovereenkomsten met de kopers sluiten. Met name hierdoor kwam onze omzet in 2020 iets lager uit, op €242 miljoen. De gemiddelde marge die we op onze verkochte woningen maken, is beduidend gestegen als gevolg van de krapte in de markt. Ook waren we in Polen succesvol met een paar grondtransacties die fors bijgedragen hebben aan ons resultaat.

Daartegenover staat dat we op onze renovatie- en onderhoudstak nauwelijks marge maakten. En, als gevolg van bestemmingsplanprocedures en ambtelijke onderbezetting, zijn een aantal projecten doorgeschoven naar 2021/2022, waardoor er een onderdekking op onze algemene kosten ontstond. Maar met een brutoresultaat van 14,7 % zijn we natuurlijk uitermate tevreden.

PAS OP DE PLAATS

Als familiebedrijf met lef, creëren we toekomstbestendige leefomgevingen. Zo trekken we de beste mensen aan, die we kansen bieden voor groei, ontwikkeling en werkplezier. Trots op wie we zijn en wat we doen. 2020 was het jaar waarin we al onze medewerkers heel bewust meenamen in deze missie, in alle lagen van de organisatie. We maakten even pas op de plaats om alle ‘Klokken Gelijk’ te zetten na een periode van sterke groei.

Zo versterken we de verbinding van binnen naar buiten en gaan we stap voor stap van rennen naar renderen. We zien met bewondering en waardering hoe onze medewerkers hierin mee bewegen, ook in tijden van corona. Hoe zij zich steeds bewuster worden van hun bijdrage aan het resultaat van de organisatie. Dat zij daarin verantwoordelijkheid nemen voor hun rol en steeds meer lef tonen, passend bij onze missie. Het traject Klokken Gelijk is een interessante expeditie waarin we ook de komende jaren nog ontdekkingen zullen doen.

image

Schuytgraaf, Arnhem

Het financiële jaarverslag inzien?