Mens en maatschappij

Of het nu gaat om materiaalgebruik, milieucertificering, de CO2-uitstoot of een duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers: we gaan op een verantwoorde manier om met de wereld om ons heen, waarin ook de volgende generaties opgroeien. Daarom hebben we veel aandacht voor onze mensen en de mensen om ons heen.

GEZONDHEID

Wij investeren het hele jaar door in de vitaliteit van onze medewerkers. In de maand september doen we daar nog een extra schepje bovenop. Dan staan bewegen en gezond leven centraal. De Gezonde KlokMaand was afgelopen jaar anders dan anders, omdat we niets met grotere groepen konden organiseren. Toch organiseerden verschillende collega’s diverse sportactiviteiten. Men kon meedoen aan Tennis of Padel.

De vitaliteitscheck bij N.E.C. - aangeboden door N.E.C. - was in trek. Men kon workshops bijwonen over mentale fitheid en financiële zekerheid. Er was ook een workshop Bioritme in slapen, omdat we signalen kregen dat mensen in coronatijd slechter zijn gaan slapen.

En niet te vergeten was er het traditionele ‘Rondje met de Klok mee’, dé wielerronde georganiseerd door en voor collega-wielerfanaten.

COVID-19 EN ONZE MENSEN

Toen de coronapandemie ons land bereikte, had dat natuurlijk ook gevolgen voor onze mensen. Vanaf maart is er heel snel een wekelijks overleg op poten gezet, met een afvaardiging van de directie en een afvaardiging van de Gezamenlijke Ondernemingsraad (GOR). Vanaf dat moment maakten we wekelijks een corona-update, waarin Ton van de Klok informatief en motiverend schreef over de ontwikkelingen rondom de pandemie. Wel altijd met een twist, want we vinden het belangrijk dat mensen ook kunnen blijven lachen. Het was voor iedereen vreemd. We vroegen ons allemaal af wat corona voor ons zou gaan betekenen. Bedrijfsbreed, qua verkoopverwachtingen, omzet en meer. Maar het ging ook over waar medewerkers tegenaan liepen. We hebben bouwmedewerkers, kantoormedewerkers, en medewerkers die daar tussenin zitten. Op de bouw moest het werk doorgaan; daar was thuis werken niet aan de orde. Voor op de bouwplaats hebben we protocollen gemaakt die deels afgeleid zijn van de richtlijnen van het ministerie. We hebben per bouwplaats bekeken hoe we het veilig kunnen maken. Soms hebben we een extra bouwkeet geplaatst, er is ingezet op extra schoonmaak, desinfecteren en ook gewoon heel praktisch leveranciers verzoeken even te bellen zodat niet iedereen binnen hoeft te komen. Waar mogelijk gingen medewerkers op wisselende tijden werken, zodat er minder mensen tegelijk op de locatie waren. We hebben ze gestimuleerd om ook gespreid pauzes te nemen en de pauze zoveel mogelijk buiten te benutten.


Frank Groenen, voorzitter van de GOR:

“Het was vooral zoeken met elkaar naar de manier om het werk zo goed mogelijk uit te voeren, op een veilige manier. Gelukkig durfden onze medewerkers erover te praten als iets niet lekker zat.”

Op kantoor is de bezetting gehalveerd, doordat medewerkers deels thuis werken en deels op kantoor. Voor thuis hebben we schermen en stoelen beschikbaar gesteld. In bruikleen. En voor wie thuiswerken minder eenvoudig is, bijvoorbeeld omdat er veel kinderen rondlopen, bleef het ook mogelijk om naar kantoor te komen. Het grote voordeel was dat we qua ICT al zo goed gefaciliteerd waren dat het thuis werken ook meteen van start kon gaan. Ondanks het vele thuis werken, hebben we alle medewerkers drie dagen vrij laten opnemen. We wilden dat iedereen ook een moment had om aan zichzelf te denken, tot rust te komen en tijd te nemen voor hobby of gezin.

VEILIGHEID EN ONZE MENSEN

Bij KlokHolding staat veiligheid nog steeds op de eerste plaats: met elkaar creëren we een werkomgeving waarin werken met plezier en veilig werken hand in hand gaan. We betrekken hier niet alleen onze medewerkers actief bij, maar ook opdrachtgevers en comakers. Dit begint al ruim voordat de eerste schop in de grond gaat voor een nieuw project. Om onze veilig-werken-visie verder te ondersteunen werkt er sinds de zomer van 2020 een vaste veiligheidsmanager bij KlokHolding: Mitch Schoonenberg. Hij ondersteunt de teams om nog veiliger te kunnen werken door hen op de gevaren te wijzen, maar ook door te sparren en trainingen te geven. De hoeveelheid ongevallen is substantieel gedaald, maar we willen de lat nog hoger leggen. De komende periode gaan we extra inzetten op de menskant van veiligheid, zeg maar houding en gedrag. Des te bewuster we ons zijn van ons handelen, des te beter zijn we ons ook bewust van wat veilig en onveilig is. En we spreken elkaar daarop aan. We willen iedereen binnen het bedrijf actief betrekken bij het onderwerp, zodat iedereen het juiste gedrag en de juiste houding vertoont.

image

OOG VOOR SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN

We voelen ons betrokken bij en verantwoordelijk voor onze collega's, maar ook voor de (lokale) omgeving waarin wij actief zijn. Door te investeren in verschillende maatschappelijke initiatieven, creëren we een fijne woon- en werkomgeving. Ook in 2020 grepen we weer verschillende mogelijkheden aan om maatschappelijke initiatieven te steunen.

SPECIALE LEVERING AAN DRIE VOEDSELBANKEN

Oorspronkelijk zou KlokGroep het Oranjebal 2020 van Soroptimistclub Batenburg en Lions Club Maas en Waal sponsoren. Vanwege de coronapandemie ging dat bal niet door. Het hoofddoel van het Oranjebal was fundraising voor de voedselbanken in de regio.

KlokGroep en Excluton besloten daarom de sponsoring om te zetten in een rechtstreekse gift aan drie voedselbanken. In totaal doneerden KlokGroep en Excluton € 10.000 euro aan de Voedselbanken Wijchen & Beuningen, Druten en Nijmegen-Overbetuwe.

image

KLOKGROEP EN NOVAFORM BEWEGEN VOOR GEHANDICAPTENSPORT NEDERLAND

Aan de Gezonde KlokMaand hebben we in 2020 een uitdaging gekoppeld: als er 750.000 stappen en 3.000 gefietste kilometers waren behaald, doneerden KlokGroep en Novaform € 1.500 aan Gehandicaptensport Nederland. In totaal hebben diverse enthousiaste collega's 1.035.168 stappen gezet en is er 3.206,50 kilometer gefietst, waarmee deze uitdaging ruimschoots is gehaald!

Gehandicaptensport Nederland besteedt de donatie aan de talentgroep van boccia, een groep jonge mensen met CP (cerebrale parese) die al jaren traint in Groesbeek en graag in het nationale team wil komen om de paralympische spelen binnen handbereik te krijgen.

image

STIHO EN KLOKGROEP SPONSOREN IOP GERMANY

In 2020 steunden we opnieuw Ilula Orphan Program (IOP). IOP is een wereldwijde, maatschappelijke organisatie in Ilula (Tanzania) die de vicieuze cirkel van armoede en hiv/aids doorbreekt door onder andere goed onderwijs te bieden. Een van onze medewerkers is hier nauw bij betrokken en heeft IOP Germany opgericht. Door de digitale aankopen bij Stiho van de divisies KlokGroep Wonen, Bouw & Ontwikkeling en Totaalonderhoud zijn er in 2020 genoeg spaarpunten gespaard voor een behoorlijke lading gereedschappen voor de families in Tanzania. Bovendien stonden in 2020 - net als in voorgaande jaren - veel van onze medewerkers op vrijwillige basis een deel van de winstuitkering af aan IOP. SPONSORING

We sponsoren jaarlijks diverse lokale en internationale initiatieven, verenigingen en (sport)evenementen om ze te ondersteunen. De meest zichtbare sponsoring is de sponsoring van NEC. Extra trots zijn we nu natuurlijk op "onze voetbalclub" nu ze gepromoveerd zijn naar de Eredivisie. Novaform reserveert in haar Novafonds een deel van haar verdiensten in projecten initiatieven die ondersteuning kunnen gebruiken.

Doordat in 2020 tal van evenementen en festiviteiten niet door konden gaan, hebben we minder aan sponsoring besteed dan andere jaren. We hopen in 2021 wel weer veel initiatieven te kunnen ondersteunen.

PERSONEEL EN ORGANISATIE

Niet alleen in onze projecten en producten is duurzaamheid een belangrijk thema, ook voor onze mensen. We willen dat zij duurzaam inzetbaar zijn, dat zij zich kunnen ontwikkelen, dat zij hun werk veilig, gezond en met plezier kunnen doen. Desgewenst tot aan hun pensioen. De organisatie is op Nederlandse bodem in 2020 minder hard gegroeid dan in 2019. De buitenlandse vestigingen hebben wel een forse groei doorgemaakt. We verwelkomden in totaal 24 nieuwe vaste medewerkers en er vertrokken er 18.

In 2020 is het gemiddeld aantal fte’s fors gestegen ten opzichte van 2019. Dit is mede te verklaren doordat Asbestsanering Het Zuiden in de consolidatie is inbegrepen, in tegenstelling tot in 2019.

image

KLOKKEN GELIJK

KlokHolding maakte de afgelopen jaren een sterke groei door. Daardoor transformeerden we van bouwende ontwikkelaar naar een meer dienstverlenende organisatie. In zo’n verandering is het zaak iedereen in de organisatie mee te nemen in alle ontwikkelingen. Dat deden we in 2021 met het traject Klokken Gelijk. Om in de pas te blijven lopen met de kansen in de markt, de ambitie echt waar te maken en de ontwikkeling van mens én organisatie te ondersteunen. Want: alleen als mensen ontwikkelen, kunnen organisaties dat ook en vice versa. Verder komen vraagt vooral iets van mens, gedrag en cultuur. Juist die mensagenda is hét hart van het handelen in excellente bedrijven.

Het afgelopen jaar hebben we daarin al meters gemaakt. Zo slagen managers en professionals er beter in elkaar te vinden en tijdig gebruik te maken van elkaars expertise. Er zijn ontbijtsessies over de missie, kernkwaliteiten en het jaarplan. In kleine groepjes, zodat er een écht gesprek plaatsvindt en mensen hun vragen kunnen stellen.

Daarnaast wordt gewerkt aan aanpassing van de gesprekscyclus en nieuwe workshops in KlokSchool voor groei, ontwikkeling én werkplezier voor iedereen. Een van de uitdagingen binnen Klokken Gelijk is de medewerkers stimuleren zich te ontwikkelen van loyale doeners tot samenwerkers met lef.

KERNKWALITEITEN

In het kader van Klokken Gelijk hebben we in 2020 naast onze kernwaarden ook onze kernkwaliteiten benoemd: loyaal, doeners, samenwerken, lef en slagvaardig. We hebben onszelf tegen het licht gehouden om te kijken of we klaar zijn voor de stappen die we maken. We geven meer aandacht aan de mens, waarbij leidinggevenden niet automatisch ook de coach zijn van de medewerkers. Zelfontplooiing, doorgroeien en kijken of we mensen kunnen verleiden tot de volgende stap, daar zijn we nu nog volop mee bezig.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

Door zijn onafhankelijke status vormt de Raad van Commissarissen (RvC) een goede en kritische sparringpartner voor het bestuur en de directie van de divisies. 2020 was voor de RvC het eerste volle boekjaar in de nieuwe bezetting met Cécile van Oppen, Gerard Jacobs en John van de Klok. Zowel tijdens officiële bijeenkomsten als daarbuiten vond overleg plaats met de directie in een open en goede sfeer. Meteen al in januari maakte de RvC er werk van om in een goed en zakelijk gesprek kennis te maken met de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad (GOR). In mei vond op verzoek van de RvC een voorlichtingsbijeenkomst plaats over het project Havenkade. Die is door alle betrokkenen als erg nuttig ervaren. De algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) en verschillende andere bijeenkomsten konden ondanks de pandemie doorgaan, met inachtname van de voorschriften van het RIVM. De RvC ziet de toekomst van KlokHolding met vertrouwen tegemoet en zal daar waar mogelijk zijn steentje bijdragen.

KLOKSCHOOL Om kennis te delen binnen KlokHolding en om nieuwe ontwikkelingen uit te dragen (zoals BIM en LEAN bouwen) maken wij al jaren fanatiek gebruik van onze eigen KlokSchool.

Binnen KlokHolding hebben wij voor diverse onderwerpen kennisdragers benoemd die collega’s trainen en samen actualiteiten, vaardigheden en recente problemen doornemen. Zo nodig maken we gebruik van externe trainers. We zijn van mening dat onze mensen moeten groeien en ontwikkelen, maar vooral als ze er zelf achter staan. Deelname aan Klokschool is dan ook bijna nooit verplicht en altijd gemakkelijk in te passen naast het dagelijkse werk. Het is een instrument dat we bieden, en als er voldoende animo is voor een onderwerp, organiseren we meer.

We bieden scholing op verschillende vakgebieden en onderwerpen, zoals terugkerende een persoonlijke effectiviteitstraining, succesvolle timemanagement, nieuwe software, communicatie en klantvriendelijk omgaan met klachten, nieuwe juridische onderwerpen. KlokSchool stond in 2020, mede door corona, op een lager pitje. We begonnen het jaar heel voortvarend met een mooi en goed gevuld programma.

Vervolgens moesten we veel annuleren door de pandemie. Later in het jaar zijn we op afstand wel weer digitale workshops in kleinere clubjes gaan organiseren. Naar aanleiding van Klokken Gelijk wordt het workshopaanbod nu verder uitgebreid.

MEDEWERKERSBETROKKENHEID

Ons ziekteverzuim was in 2019 al laag en in 2020 is het, ondanks corona, met 2,62% nog lager uitgekomen. Wellicht is dat de danken aan het feit dat onze mensen zich sterk verbonden voelen met elkaar én het bedrijf. Met een engagement van bijna 55% scoren we zeer hoog (het gemiddelde in de sector schommelt rond de 39%). Ook het verloop onder medewerkers is laag. Een klein aantal medewerkers is door corona getroffen. Enkele hadden behoorlijke klachten, maar de meeste zijn kortstondig ziek geweest. De resultaten van het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek van 2020 zijn mooi. We behaalden een mooie score van 7,5, maar we willen naar beter.

In combinatie met Klokken Gelijk en de ontbijtsessies die in het voorjaar van 2021 van start gaan, hopen we een dikke 8,5 te kunnen behalen. Het is zeer positief dat 90% van alle collega’s de enquête heeft ingevuld. Ook dit laat zien hoe betrokken men is.

DE KLOK VOORUIT

Wanneer de klokken gelijk staan? Dat is als de mensen binnen KlokHolding geëvolueerd zijn van loyale, betrokken mensen die afwachtend en gehoorzaam zijn naar medewerkers die lef tonen, zich kwetsbaar durven opstellen, de samenwerking zoeken en ‘dorstig’ zijn naar resultaat. Mensen die ook het lef hebben om hulp te vragen bij iets waar ze niet uitkomen, want niemand hoeft alles helemaal zelf te kunnen. De kennis is in huis en het is goed die te laten stromen: van moet naar moed en van rennen naar renderen. Maar eigenlijk is een traject als Klokken Gelijk nooit klaar. Wel weet iedereen steeds beter de tijd te nemen om eens goed naar de klok te kijken. Straks is voor iedereen in de organisatie zichtbaar wat hij of zij bijdraagt aan het resultaat. Voor het komende jaar hebben we de ambitie verder te investeren in onze medewerkers; we willen ze stimuleren zichzelf te ontwikkelen en met name van elkaar te (durven) leren.

Waarbij loyaal en doen de basis is om door te groeien naar samenwerken, lef tonen, veilig werken en meer ondernemerschap. Vanuit de gedachte dat onze medewerkers ons kapitaal zijn, brengen we het HRM-beleid naar een hoger niveau. Met als resultaat een evenwichtige bezetting bij alle divisies. We werken aan meer ondernemerschap, samenwerken, een lager ziekteverzuim en een hogere tevredenheid. Om dit te bereiken zijn we bezig met de doorontwikkeling van onze gesprekscyclus.

En om onze data en de marktdata beter, slimmer en efficiënter te gebruiken en onze werkprocessen meer gestructureerd en eenduidig te maken, gaan we de mogelijkheden van ons ERP-systeem zo volledig mogelijk benutten, het Document Management Systeem implementeren en starten met verschillende pilots op het gebied van automatisering en datadriven werken.

Het financiële jaarverslag inzien?