KLOKGROEP


Van initiëren tot en met beheren

Onder KlokGroep vallen de divisies: Bouw & Ontwikkeling, Wonen, Milieu, Totaalonderhoud, Service en Materieel. KlokGroep werkt intensief samen met opdrachtgevers en comakers voor de aanpak van (grootschalige) projecten en het creëren van toekomstbestendige leefomgevingen. KlokGroep heeft verschillende specialismen in huis: initiëren, ontwikkelen, realiseren, wonen, onderhouden en beheren.

REGIONALE WONINGOPGAVE

De woon-huurregio Arnhem-Nijmegen is ons voornaamste werkgebied, waar men de komende 10 jaar 60.000 nieuwbouwwoningen wil bouwen. “Wij maken ons zorgen over de haalbaarheid van die plannen, ondanks het feit dat 18 gemeenten en een groot aantal woningcorporaties en marktpartijen hun krachten gebundeld hebben in afspraken over doelen, kwaliteit en duurzaamheid”, vertelt Harold van Rooijen, algemeen directeur KlokGroep. “Het is voor de gemeenten als centra van de Ruimtelijke Ordening heel lastig om de woningopgave te realiseren.

Politiek speelt daarin een rol, waarbij de gemeentelijke ambities vaak behoorlijk afwijken van de generieke ambities: gemeenten kijken vooral tot aan hun eigen grenzen.

De woningbouwlocaties liggen de komende 10 jaar niet voor het oprapen en daarnaast krijgen we volgend jaar te maken met de nieuwe omgevingswet die dan in werking treedt, met bijbehorende procedures. We zijn daarom aan het bekijken hoe we de spreiding erin houden.”

In 2020 hebben we in ons MJIP (MeerjarenInvesteringsProgramma) belangrijke stappen gezet voor de continuïteit van ons bedrijf. Bij het realiseren van projecten kijken we, afhankelijk van de opdrachtgever, bijvoorbeeld of we ook de aankomende 10 of 20 jaar het onderhoud onder onze hoede kunnen nemen. Dat betekent dat we aan de voorkant andere - ook duurzamere - keuzes kunnen maken die in de vorm iets duurder zijn, maar die zich terugverdienen doordat we het onderhoud kunnen doen.

KETENSAMENWERKING

Onze samenwerking met de Variabele voor woningcorporatie Oosterpoort is de meest vergaande ketensamenwerking die we op dit moment hebben. Een groot voordeel van intensief samenwerken in de keten is dat je samen kunt experimenteren om onderhoudsprocessen te verbeteren. Twee weten immers meer dan een. Als strategische, gelijkwaardige partners vullen we gezamenlijk de gehele opgave van Oosterpoort in. Daardoor leren we veel van elkaar en komen we binnen het beschikbare jaarlijkse budget van het project tot een betere invulling van het vastgoedbeheer.

Want, zoals Ton van de Klok zegt: “Iedere euro kun je maar één keer uitgeven, en dan willen we hem ook goed uitgeven.” De ketensamenwerking binnen Oosterpoort heeft in 2020 ook geresulteerd in ons concept Sanyfix, waarmee iedere handige vakman of -vrouw snel, duurzaam, betaalbaar en zonder veel overlast voor huurders en omwonenden het tegelwerk in badkamers, keukens en toiletten kan vervangen.

De Variabele, woningcorporatie Oosterpoort en KlokGroep ontwikkelden samen een MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP) dat helder weergeeft wat de effectiviteit is van investeringen. Hiermee nemen we gefundeerde beslissingen ten aanzien van toekomstige investeringen.

Op het juiste moment, bij het juiste complex. In september namen De Variabele en KlokGroep in het kader van de ketensamenwerking de intake binnen het proces reparatieverzoeken over van het klantcontactcentrum van Oosterpoort. Dit betekent dat huurders hun reparaties aan hun huurwoning nu rechtstreeks bij KlokGroep kunnen melden, waardoor de afdeling Onderhoud en Beheer de afwikkeling direct kan oppakken. Hierdoor ontstaat een efficiënte werkwijze én continuïteit in onze orderportefeuille.

KPMG heeft in 2020 een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de wijze van samenwerking met De Variabele en Oosterpoort, besluitvorming, prijsafspraken, kwaliteit, voortgang, kosten en integriteit.

De belangrijkste observatie van KPMG was dat de ketensamenwerking adequaat ‘in control’ is en dat de belangrijkste stakeholders de ketensamenwerking waarderen met een ‘voldoende’ tot en met ‘zeer goed’. KPMG heeft nog een aantal aanbevelingen gedaan, die gaan ons helpen bij het doorontwikkelen van de samenwerking in de komende 4 jaar. Ketensamenwerking zal er in de toekomst toe leiden dat we het gewenste rendement gemakkelijker kunnen behalen.

We zijn bezig dit ook uit te rollen bij andere woningcorporaties in de regio Arnhem-Nijmegen en Noord-Brabant, zoals bij Woonwaarts in Nijmegen en Brabant Wonen in Oss. Onder de noemer ‘Wijkgerichte aanpak’ profileert de divisie Totaalonderhoud zich daarbij als ketenpartner die niet alleen kijkt naar de woning of het gebouw, maar ook echt naar de wijk, waar die nu staat, waar die over 10 jaar zou moeten staan en hoe we dat met elkaar kunnen bewerkstelligen.

image

PREFABRICEREN EN ASSEMBLEREN

KlokGroep heeft de beweging ingezet in de richting van zoveel mogelijk prefab bouwen en op de bouwplaats voornamelijk nog assembleren. Prefabriceren levert veel voordelen op: alles is al vooraf bedacht en in BIM uitgewerkt, onderdelen zijn geprefabriceerd onder ideale omstandigheden, het bouwproces verloopt sneller, mede door de samenwerking met vaste comakers. Dat zorgt voor een voorspelbaar proces, minder onvoorziene kosten, een kleinere CO2-footprint, minder uitstoot van stikstof op de bouwplaats, minder inzet van vaklieden die toch al schaarser worden en veel minder vervoersbewegingen. Het is ook minder belastend voor de omgeving en de rust op de bouwplaats is groot. En dan is er nog het grote voordeel van circulariteit; alle onderdelen worden geassembleerd op de bouwplaats en zijn ook weer uit elkaar te halen en te hergebruiken.

SPRAAKMAKENDE PROJECTEN

KlokGroep begon het nieuwe jaar 2020 goed, namelijk met het bericht van het Architectuurcentrum Nijmegen dat we met - maar liefst - drie projecten genomineerd waren voor de Architectuurprijs Nijmegen 2019. Het door KENK architecten getekende project Koningsdaal blok 3 en 4 was in de race voor de juryprijs. De herstructurering van de projecten Hengstdal en Nieuw Nachtegaalplein, allebei ontworpen door architectenbureau LSWA, waren genomineerd voor de publieksprijs. Uiteindelijk wonnen we geen prijs, maar op de nominaties mogen we trots zijn. Intussen werkten we in 2020 door aan talrijke andere mooie projecten. Het zijn er teveel om allemaal apart te benoemen, maar we lichten er een aantal uit.

image

High Park, Arnhem

High Park, Arnhem

Eind mei 2021 leveren we het project High Park in Arnhem op. Dit was qua complexiteit en volume voor ons een erg groot werk en daardoor een blikvanger die als uithangbord voor KlokGroep fungeert. Hoewel dit project financieel gezien niet ons beste project is, laat het wel zien waartoe we in staat zijn. Het is een van de twee grootste transformaties in Nederland van de afgelopen tijd. We hebben er heel veel van geleerd en van daaruit is de basis ontstaan om op een veel betere manier met onze comakers samen te gaan werken. Op die manier hebben we in dit project verschillende ervaringen kunnen omzetten in positief leergeld.

Transformatie oud ING kantoor naar appartementen

Het Kruisgebouw van het oude ING-complex in Arnhem, waar in vroegere tijden tot wel 1 miljoen acceptgiro’s en betaalcheques per dag werden verwerkt, is getransformeerd naar 281 fantastische woonappartementen en commerciële ruimten. De lagere bijgebouwen rondom het Kruisgebouw zijn gesloopt om plaats te maken voor een prachtig, openbaar park.

Wonen op hoog niveau

Het Kruisgebouw bestaat uit 12 woonlagen en biedt een grandioos uitzicht over de stad Arnhem. Nagenoeg alle woningen hebben een vrije hoogte van 3,70 meter. Zelfs de meer compacte appartementen geven daardoor het gevoel van een ruime cityloft. Al vanaf de eerste woonverdieping is er een mooi uitzicht over de stad. De derde t/m de negende verdieping bieden onderdak aan 203 huurappartementen. Op de bovenste 5 verdiepingen zijn er 78 koopappartementen.

Havenkade, Nijmegen

In 2020 hebben we de overeenkomst gesloten voor een ander prestigeproject: appartementencomplex Havenkade in Nijmegen. Havenkade maakt deel uit van de grote, binnenstedelijke gebiedstransformatie ‘Waalfront’ waar momenteel ruim 2000 woningen gerealiseerd worden. Hier gaan we samen met Trebbe maar liefst 324 appartementen realiseren in opdracht van Talis, Portaal en BPD. Dat project staat mede dankzij de ervaringen met High Park nu heel goed in de steigers. Havenkade wordt een gevarieerd woongebied met een markante woontoren. In de toekomst een herkenningspunt voor mensen die via de bruggen Nijmegen binnenkomen.

image

De woningdifferentiatie bestaat uit 164 sociale huurappartementen van Talis en Portaal, 38 middeldure huurappartementen en 122 koopappartementen van BPD. De 324 appartementen zijn verdeeld over 8 bouwblokken.

Zes blokken zijn 5 tot 7 bouwlagen hoog, een blok telt 13 bouwlagen en de woontoren is maar liefst 70 meter hoog en telt 23 bouwlagen. Tussen de gebouwen wordt een parkeerlaag op maaiveld gerealiseerd. Op het eerste verdiepingsniveau realiseren we een daktuin.

Trebbe is een vertrouwde samenwerkingspartner voor KlokHolding. De samenwerking gaat al ongeveer 25 jaar terug en de laatste jaren pakken we verschillende projecten als ontwikkelingscombinatie op. “We herkennen elkaar als familiebedrijf”, aldus Harold van Rooijen. “Een mooi resultaat daarvan is dat wij intern een Trebbe-telg die in gaat stromen bij Trebbe hebben opgeleid, een neef van Ton van de Klok kreeg op zijn beurt zijn opleiding bij Trebbe. Zo helpen we elkaar.”

Tooropstraat, Nijmegen

In 2020 hebben we ons eerste conceptuele hoogbouwproject opgeleverd dat we realiseerden met ons Wonivo-concept. In opdracht van woningbouwcorporatie Woonwaarts realiseerden we 31 duurzame huurappartementen, verdeeld over 2 woonblokken die aan elkaar verbonden zijn door galerijen en loopbruggen. Een van de woonblokken is tussen 2 bestaande gebouwen geplaatst. De uitdaging in het ontwikkel- en realisatietraject was onder andere de 50 cm speelruimte aan beide zijden van de bestaande bebouwing. Dit gaf niet veel mogelijkheden voor de fundering. Maar met wat creativiteit van onze meedenkende comakers zijn we tot een goed resultaat gekomen om dit project tot een mooi einde te brengen. Het voortraject van dit duurzame project bleek ook voor KlokMilieu een mooie uitdaging. Eerst moest een voormalig garagebedrijf gesloopt en gesaneerd worden, waarna samen met ADC ArcheoProjecten en T&A Survey een gecombineerde bodemsanering, archeologisch en explosievenonderzoek uitgevoerd is. Dit onderzoek heeft mooie resultaten opgeleverd die de verschillende perioden van de militaire geschiedenis van dit stukje Nijmegen laat zien.

image
image

Loyd Nijmegen

Voor diverse nieuwe projecten troffen we in 2021 de voorbereidingen. De verkoop van het supermoderne appartementencomplex Loyd Nijmegen is na wat vertraging in het eerste kwartaal van 2021 gestart. Dit project ligt aan het Waalspronggebied aan de Noordzijde van de Waal. Het is een zeer bijzonder project. De appartementen staan op een terp met daaronder een ondergrondse garage. Hierdoor kijken ze over de dijk heen met zicht op de Wal en de skyline van Nijmegen. De architectuur is geïnspireerd op het werk van de beroemde architect Frank Lloyd Wright.

Hof van Nijmegen

Samen met Trebbe realiseren we 156 woningen en appartementen in Dukenburg voor het plan Hof van Nijmegen, ten zuiden van de Van Schuylenburgweg. Hiermee blazen we Dukenburg nieuw leven in. Hof van Nijmegen bestaat uit 52 koopwoningen en 104 sociale en vrijesectorhuurwoningen. Onder de huurwoningen bevinden zich appartementen, tussenwoningen en hoekwoningen. Het project heeft een heel eigen stijl. In november 2020 zijn we gestart met de voorbereidingen en de bouw is gestart in het voorjaar van 2021. Het project verloopt boven verwachting succesvol. Om de flora en de fauna te borgen zijn aan de gevel bij omwonenden vleermuiskasten geplaatst.

Volgens N.E.C.-aanvoerder Rens van Eijden is Hof van Nijmegen een prachtige plek om te wonen!

ING Huizen, Haarlem, Arnhem, Nijmegen

In 2020 leverden we ING Huizen op verschillende locaties in Nederland op. In Haarlem, Arnhem en Nijmegen bouwden we bestaande kantoorpanden van ING om tot dit nieuwe concept. Dat is kort gezegd van transactieplekken ontmoetingsplekken maken: van bankshop naar huiskamer. Alles in een ING Huis staat in dienst van gastvrijheid en persoonlijk contact. De verbouwing van de kantoren vond steeds plaats binnen een tijdsbestek van elf weken, midden in een binnenstedelijk gebied. In november zijn we gestart met de transformatie van een ING kantoor naar een ING Advieshuis in Almelo. Bij het Advieshuis verbouwen we over het algemeen een kleiner (regio)kantoor en gaat het meestal alleen om de begane grond.

image

ING Huis Arnhem

image

ING Huis Haarlem

image

ING Huis Nijmegen

image

ING Huis Nijmegen

Op de Beeck, Arnhem

Op een plek waar voorheen een grote beddenzaak stond, in hartje Arnhem, realiseerden we een prachtig woongebouw met veertig appartementen en een mooie binnentuin. Het complex aan de Beekstraat en hoek Kromme Elleboogsteeg heeft de chique naam ‘Op de Beeck’ gekregen. Oorspronkelijk, eind 19e eeuw, stond hier de oude Mousset chocoladefabriek die in de loop van de tijd steeds is uitgebouwd. Het was een wirwar aan constructies. De opdrachtgever besloot bovendien ook het hoekpand aan te kopen voor de ontwikkeling.

image
image

Tijdens de sloop van de panden kwam het bijzondere pand Beekstraat 78 tevoorschijn. Dit grenst aan de huidige binnentuin en is bij de afronding van de nieuwbouw aangekocht. Dit pand ondergaat een volledige metamorfose en legt straks een mooie verbinding tussen de nieuwbouw en de rest van de Beekstraat. Na de sloop bleek dat het naastgelegen pand, Beekstraat 74, niet behouden kon blijven. In overleg met de eigenaar daarvan heeft KlokGroep hier een nieuw pand gerealiseerd met een gevel die nagenoeg gelijk is aan de oorspronkelijke gevel, maar wel één verdieping hoger.

De Vasim, Nijmegen

We sloten het jaar af met een mooie overeenkomst met de gemeente Nijmegen: Lingotto en KlokGroep gaan het iconische gebouw De Vasim in Nijmegen herontwikkelen. De Vasim ligt aan de Oversteek, de nieuwe brug over de Waal. Het gebouw is na de Tweede Wereldoorlog gerealiseerd als continu-spinnerij voor de kunstzijdefabriek NYMA en is met de typerende schoorstenen en schaaldaken een uniek gebouw in Nederland.

Lingotto en KlokGroep worden ieder voor de helft eigenaar van De Vasim en brengen voor de helft risicokapitaal in. Daarmee spreken we direct het commitment uit om in ieder geval voor 10 jaar betrokken te blijven bij de ontwikkeling van NYMA tot een bruisende plek waar creatieve ondernemers samenwerken en iedereen welkom is voor vermaak.

image
image

Het financiële jaarverslag inzien?